Kampaň za krásu pouličního umění pro Tullamore D.E.W.

Kampaň získala 2. místo v soutěži Česká cena za PR 2016 v kategorii B2C a zábava.

Cílem projektu Buskerjam.cz aneb Kampaň za krásu pouličního umění bylo zvýšit povědomí o významu pouličního umění, tzv. „buskingu“ a jeho smyslu jako vítaného oživení veřejného prostoru. Projekt, který jsme realizovali pro výrobce irské whiskey TULLAMORE D.E.W., přispěl k edukaci veřejnosti o buskingu, vyvolal velký zájem médií a podnítil zapojení domácích pouličních umělců.

Hlavním a nejtěžším úkolem bylo vyvolat veřejnou diskusi o fenoménu, který byl do té doby mezi veřejností i médii téměř neznámý. Toho jsme docílili zejména kvalitním vysvětlením pojmu a také prostřednictvím známých ambasadorů – Vladimíra Mišíka a Petera Lipy, které jsme přizvali ke spolupráci. Dokázali jsme se vyrovnat i s negativním postojem vůči pouličnímu umění, který zaujímaly radnice některých českých měst.

Proč byl klient spokojený

150 umělců, kteří si na portálu vytvořili profil a umístili svá videa

300 mediálních výstupů ve všech předních českých i slovenských médiích

3 500 000 mediální hodnoty a stovky návštěvníků pouličních eventů.

Za velký úspěch považujeme zapojení pouličních umělců, kteří se do té doby mediálně nikterak neangažovali. Přesah projektu do všech předních médií vyvolal diskuzi se zástupci veřejného života z řad radních i se známými umělci české a slovenské scény.