Objevujte povodí Moravy s geocachingem

Povodí Moravy je veřejností vnímáno jako stavitel protipovodňových opatření a v horším případě jako člen tzv. betonové lobby. Cílem kampaně bylo představit státní podnik jako moderní instituci, která nejenže pečuje o vodní toky, ale nabízí veřejnosti něco navíc – zážitky, dobrodružství a edukaci.

Zaujmout veřejnost a média a ukázat PMO v novém světle vyžadovalo originální nápad, zároveň jsme si museli vystačit s velmi omezeným rozpočtem. Kampaň jsme proto postavili na dobře známém geocachingu – hře spočívající v nalezení ukrytých schránek (keší) podle souřadnic GPS.

V duchu hesla „Objevte povodí Moravy s geocachingem“ jsme keše skryli na 15 nejzajímavějších míst (od Jeseníků po Břeclav), která stojí za to vidět. „Skrýše“ byly k nalezení na soutocích řek, u významných technických památek a vodních děl. Tedy všude tam kde povodí realizuje své projekty.

Ke spolupráci jsme oslovili geocachery, jako poradce při zajištění produkční části. Stěžejní částí kampaně bylo PR, jakožto jediný nástroj propagace. Klíčové bylo nejen představení projektu médiím a veřejnosti, ale i srozumitelné vysvětlení pravidel hry a zveřejnění GPS souřadnic a zajímavostí o lokalitách.

Proč byl klient spokojený

1600 návštěvníků během 2 měsíců a tisíce dalších objevitelů dodnes přibývá

Za největší úspěch považujeme enormní zapojení veřejnosti. Místa navštívilo za první 2 měsíce více než 1600 hráčů a mnoho z nich pozitivně hodnotilo projekt na sociálních sítích. PMO navíc obdrželo řadu děkovných dopisů, což se ve státní správě často nevidí. Projekt funguje dodnes a hráčů stále přibývá.

O akci informovala všechna stěžejní regionální a celoplošná média i rádia. Téma zaujalo i lifestylové tituly, kterým PMO do té doby nemělo co nabídnout. Hodnota medializace více než 40krát převýšila náklady na projekt. Podařilo se nám výrazně posílit image státního podniku, jakožto instituce, která je moderní, dynamická a otevřená lidem.